رضا داوودی

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1396/02/04
ویرایش شده در تاریخ : 1396/02/04

تست زیست شناسی

ارسال پاسخ
1
0

سلام

اشعه ی مغزی در ساقه ی گیاهان علفی جوان ......

1. نمی تواند در نزدیکی فیبرها باشد.

2. جزء بافت زمینه ای است و اغلب نقش ذخیره ای دارد.

3. قسمتی از بافت هادی در بین آوندها می باشد.

4. به همراه کرک از یک نوع بافت اصلی ایجاد شده است.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 2019
      [post_id] => 7756
      [customer_id] => 1032505
      [file_name] => 
      [file_index] => 
      [file_path] => /files/52956/Documents/
    )

)
1

1پاسخ

سیمین ربیعی فر

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1396/02/04
ویرایش شده در تاریخ : 1396/02/04
0

سلام

پاسخ صحیح گزینه ی 2 می باشد.

گزینه ی 1 : اشعه ی مغزی در میان دسته های آوندی است و فیبر نیز در نزدیکی بافت های آوندی قرار دارد. پس اشعه ی مغزی می تواند در نزدیکی فیبر باشد.

گزینه ی 2 : اشعه ی مغزی بخشی از مغز است که در میان دسته های آوندی قرار گرفته است. مغز جزء بافت زمینه ای موجود در ساقه و ریشه است. مغز بسیاری از ساقه های علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است و معمولا مواد غذایی ذخیره می کنند.

گزینه ی 3 : اشعه ی مغزی قسمتی از بافت زمینه ای است نه هادی!

گزینه ی 4 : بافت اصلی منشا کرک روپوست است ولی اشعه ی مغزی از بافت زمینه ای می باشد.

موفق باشین

Array
(
)
1

پاسخ شما