شبنم معیریان

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1396/02/04
ویرایش شده در تاریخ : 1396/02/04

سلام

ارسال پاسخ
0
0

در یک فرد سالم .......

ویتامین های محلول در چربی به کبد نمی رسند.

کبد در تولید هورمون و استفاده از بقایای گلبول قرمز توانایی ندارد.

به طور معمول بیش از دو سیاهرگ خون تیره را به یکی از حفره های قلب می ربزند.

صدای دوم قلب همزمان با شروع سیستول شنیده می شود.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 2020
      [post_id] => 7758
      [customer_id] => 1028887
      [file_name] => 
      [file_index] => 
      [file_path] => /files/52956/Documents/
    )

)
1

1پاسخ

سیمین ربیعی فر

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1396/02/04
ویرایش شده در تاریخ : 1396/02/04
0

سلام

پاسخ صحیح گزینه ی 3 می باشد.

سیاهرگ های بزرگ زیرین زبرین و کرونر خون های تیره را به دهلیز راست می ریزند.

گزینه ی 1: ویتامین های محلول در چربی در روده جذب خون نمی شوند ولی از راه لنف به خون ریخته می شوند و پس از ورود به قلب به همه جا از جمله کبد می روند.

گزینه ی 2: کبد به همراه طحال در از بین بردن گلبول های قرمز پیر و فرسوده نقش دارد و به همراه کلیه در تولید هورمون اریتروپویتین در ساخت گلبول قرمز نقش دارد.

گزینه ی 4: صدای اول قلب در اول سیستول بطن ها ولی صدای دوم قلب در ابتدای دیاستول یا استراحت عمومی شنیده می شود.

Array
(
)
1
1
چقدر توضیحات خوب و کامل
-- 1397/10/08 ساعت 10:55:29

پاسخ شما