کنکوری های عزیز در این بخش میخواهیم کاربرد برخی از مواد که در درس شیمی بیان شده را ارائه دهیم.


کاربرد مواد در شیمی (قسمت اول)متیل سالیسیلات (C8H8O3)

طعم دهنده به مواد غذاییلیتیم پراکسید (Li2O2) و لیتیم هیدروکسید (LiOH)

تصفیه هوای درون فضاپیمامتانول (CH3OH)

حلال و واکنش دهنده مناسب برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی در صنعت، استفاده به عنوان سوخت پاک برای خودرو در برخی کشورهاسیلیسیم (Si)

سیلیسیم خالص در تراشه های الکترونیکی و سلول های خورشیدی کاربرد دارد.گاز آب (CO + H2)

به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاکتولوئن (C7H3)

به عنوان حلال ناقطبی در صنایعی چون رنگ و رزین.بسته حاوی نیترات و آب

ایجاد کننده سرما


بسته حاوی کلسیم کلرید و آب

ایجاد کننده گرما