سال گذشته اولین آزمون جمع‌بندی خردادماه را خوب به خاطر دارم؛ اولین آزمون جامعی که در آن همه‌ی مباحث به صورت یک‌جا آورده می‌شود. داوطلبانی که مبحث‌شناسی قوی و مدیریت زمان خوبی داشتند نسبت به دیگران آزمون بهتری داده بودند. از چهره‌ی داوطلبان جلسه می‌توانستم بفهمم که هر یک آزمون را چگونه سپری می‌کند. برخی چهره‌ی آشفته و برخی چهره‌ی آرام و مطمئن و... داشتند.

بعد از اولین آزمون جامع، حرف‌های دانش‌آموزان شنیدنی بود. وقتی پرسیدم که آزمون چگونه بود، تعدادی گفتند که مشکل کمبود وقت داشتند و تعدادی گفتند فرصت نکردند سؤالات درس آخر را یک دور بخوانند.

می‌دانید علت کمبود وقت این دانش‌آموزان چه بود؟

این داوطلبان سر جلسه‌ی آزمون مدیریت زمان نداشتند و برای بعضی از درس‌ها بیش از زمان استاندارد وقت گذاشته بودند و خود را درگیر سؤالات وقت‌گیر کرده بودند و ... .

آن روز کسانی که طی آزمون‌های گذشته مدیریت زمان و مدیریت بر خود را تقویت کرده بودند آزمون خوبی داده بودند؛ این افراد در آزمون‌های گذشته به نکات زیر توجه داشتند:

Ø     قبل از هر آزمون روی هر درس هدف‌گذاری کرده بودند که قرار است در جلسه چندتا از ده‌تا بزنند. در نتیجه این فرصت را به خود داده بودند که همه‌ی سؤالات را یک بار بخوانند و فقط سؤالاتی را که بلد هستند پاسخ دهند.

Ø     قدرت نه گفتن را در مقابل سؤالاتی که بلد نبودند افزایش داده بودند و در کنار آن‌ها علامت منها گذاشته بودند. خود را درگیر حل آن‌ها نکرده بودند و وقت آن سؤالات را برای خود ذخیره کرده بودند.

Ø     در کنار سؤالاتی که بلد بودند ولی می‌دانستند که وقت‌گیر هستند علامت ضربدر گذاشته و در پایان جلسه روی آن‌ها تمرکز کرده بودند.

Ø     با اجرای تکنیک ضربدر و منها در هر درس دقایقی را اضافه آورده بودند و در نتیجه انتهای جلسه فرصتی را برای خود ایجاد کرده بودند که روی سؤالات وقت‌گیر درسی که تسلط بیش‌تری داشتند تمرکز کنند.

Ø     و ... .

در کنکور سال‌های گذشته همیشه افرادی که مدیریت زمان خوبی داشته‌اند و توانسته‌اند تمام سؤالات را یک دور بخوانند، هم تمرکز و آرامش بیش‌تری در جلسه داشته‌اند و هم به نتایج دلخواه خود رسیده‌اند.

اگر می‌خواهید مانند دوستان سال گذشته‌ی خود موفق شوید بهتر است از هم‌اکنون مدیریت زمان را تمرین کنید تا در آزمون‌های جامع و در نهایت کنکور، آرامش بیش‌تر و تمرکز بهتری داشته باشید.