قبل از اینکه وارد بحث مرورها شویم،ابتدا اجازه دهید این سوال را مطرح کنیم که مرور یعنی چه؟آیا مرور همان جمعبندی است؟!

مرور یعنی خواندن روزنامه وار مباحث بهمراه تست زنی.مرور یکی از اصلی ترین مراحل مطالعه است که باعث افزایش کیفیت درمطالعه میشود و اگر قوانین مرور به درستی اجرا نشوند ،عملا یادگیری مطالب ناقص خواهد شد.یک تکنیک اصلی که برای اجرای برنامه ی مرور همیشه باید به آن توجه کرد و جزو آخرین مراحل مطالعه است را دراینجا توضیح می دهیم:

بعد از خواندن مطالب بصورت مفهومی،یکبار برای خود یا شخص دیگری درس را بازگو کنید و سپس در مراحل بعدی:

روز اول:بعد از بازگویی درس برای خود یا شخصی دیگر،10دقیقه سریع مباحث را مرورکنید.

24ساعت بعد:بصورت روزنامه وار سعی کنید تیترها و نکات خیلی مهم را فقط یک نگاهی بیندازید درعرض 5دقیقه.

یک هفته بعد:برحسب سختی یا آسانی آن درس برای شما،مرورها را دریک بازه ی زمانی تعیین شده انجام دهید.

یک ماه بعد،دوماه بعد والی آخر…بهمین صورت مرورها را تکمیل کنید.

برای هر درسی که میخوانید سعی کنید این تکنیک مرور را انجام دهید.مراحل اجرای مرور را روی یک برگه کاغذ نوشته و روی میز مطالعه ی خود بگذارید تا هروز یادتون باشه که مراحل مرور حتما اجرا بشن.اجرای این تکنیک مرور بسیار در یادگیری و تثبیت بیشتر  مطالب در ذهن شما ،کمک خواهد کرد.

چرا باید مرور داشته باشیم؟

لازمه ی داشتن یک مطالعه ی صحیح و هدفمند این است که مباحث مطالعه شده ،حتما مرور شوند تا قبل از روز کنکور در حافظه ی بلند مدت بایگانی شوند و سرجلسه به راحتی قابل یادآوری و استفاده باشند.

منابع مرور:
جهت مرور درس ها از 3روش زیرمیتوان استفاده کرد.

1-مرور کتاب و جزوه ی درس:با توجه به اهمیت و شرایط سختی آن درس باید دراینجا زمان کافی برای مرور بصورت مطالعه ی مطالب مهم ،جاهایی که خودتان قبلا علامت زده اید و حاشیه نویسی های در کتاب یا جزوه ،بگذارید.

2-مرور با تست های قبلا زده شده و زدن تست های جدید:در این نوع مرور تضمینی وجود ندارد که تمام مطالب جهت مرور پوشش داده شوندچراکه شاید برخی مباحث مورد مطالعه در تست ها ذکر نشوند.پس جهت مطمئن بودن از پوشش دهی تمام مطالب بهتر این مرحله بهمراه مرحله ی قبل انجام شود.

3-مرورخلاصه نویسی ها:این نوع مرور مطمئن ترین نوع مرور است که از جزوه ی خلاصه نویسی شده ی هر شخص دیگری بهتر است چرا که خودتان براساس سطح یادگیری خود،آن را نوشته اید و آشنایی کامل باضعف های خود دارید.این نوع مرورآنقدر کامل و حرفه ای استکه شما بعد از مطالعه در این مرحله قادر خواهید بودچندین تست جدیدکار کنیدکه درکنار آن میتوان تمام اشکالات و ضعف ها را با رجوع به خود کتاب درسی ،بطورکامل پوشش و رفع اشکال کرد.
یک تکنیک طلایی مرور:

یک تکنیک بسیار ساده برای مرور این است که همیشه قبل از مطالعه ی درس جدید،درس قبلی را یک مرور کوتاهی داشته باشید.با اینکار کم کم مطالب به حافظه ی بلند مدت شما منتقل خواهند شد.

اگر مرور نباشد…

اگر شما به فرض درسی را امروز بخوانید و دیگر قرارنباشد که آنرا مرور کنید،بطور استاندارد و طبق عملکرد مغز هر انسانی با هر سطح دانشی،مغز در بهترین شرایط فقط میتواند اطلاعات درس خوانده شده وکاملا یاد گرفته شده را تنها تا 2روز نگهداری کند و پس از آن رفته رفته سیر حذف مباحث آغاز میشود . این دو روزی که مطالب در مغز نگهداری شده اند را حافظه ی کوتاه مدت می نامند.حافظه ای که فقط برای مدت زمان محدودی میتوان از اطلاعات در آن استفاده کرد.و تنها و اساسی ترین راه انتقال مطالب به حافظه ی دراز مدت همان ،مرور است.