طبق آمار به دست آمده مشخص شده به جز یکی دو نفر از نفرات برتر کنکورهای سراسری بقیه دانش آموزان برتر کنکور کسانی بوده اند که بعد از عید توانسته اند به پیشرفت قابل توجهی دست یابند، مثلا خانم پروا جوان شایانی که در کنکور رتبه ده کشوری را کسب کرد در آزمون های دوره عید رتبه سه رقمی گرفته بود یا خانم محسنی در آزمون های دوره طلایی نوروز رتبه سه رقمی داشت ولی در کنکور رتبه هشت را کسب کرد که این ها پیشرفت های خارق العاده ای هستند، البته این امر برای افراد خاصی نبوده بلکه اکثریت دانش آموزان در دوران بعد از عید پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند .

توجه کنید که در دوره بعد از عید زمان کمی در اختیارمان نیست و تا کنکور زمان مناسبی باقی مانده و جدا از این امر ، انگیزه دانش آموزان نیز در این بازه زمانی خیلی بیشتر است ، البته برای فارالتحصیلان زمان قبل و بعد از عید خیلی تفاوتی ندارد ولی دانش آموزانی که داوطلب کنکور نیز هستند بعد از عید زمان بیشتری در اختیار دارند که به مطالعه دروس بپردازند .

با توجه به دو نکته بیشتر بودن وقت آزاد دانش آموزان و بیشتر شدن انگیزه داوطلبان کنکور و با اضافه کردن این امر که اکثر دانش آموزان تصمیمات درستی برای درس خواندن و برنامه ریزی درسی خود اتخاذ می کنند و علاوه بر تمام این موارد اگر برنامه راهبردی آزمون ها را نیز به درستی و دقیق اجرا کنند و بعد از عید آشفته نشوند حتما نتیجه خوبی می گیرند .

از سویی این نتیجه را نیز می توان گرفت اگر عده ای از دانش آموزان می توانند بعد از دوره عید پیشرفت داشته باشند و نتایج خوبی کسب کنند این امر نشان می دهد که بعضی دیگر از دانش آموزان اعتماد به نفس لازم را نداشته اند و دچار آشفتگی شده اند که اگر این امر برایشان پیش نمی آمد می توانستند نتایج خیلی خوبی کسب کنند کما این که می بینیم اکثریت دانش آموزان برتر کنکور کسانی هستند که بعد از عید توانسته اند به این پیشرفت دست یابند.