مرور یعنی خواندن روزنامه‌وار مباحث به همراه تست‌زنی. مرور یکی از اصلی‌ترین مراحل مطالعه است که باعث افزایش کیفیت در مطالعه می‌شود و اگر قوانین مرور به‌درستی اجرا نشوند، یادگیری مطالب، ناقص خواهد شد. در ادامه یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها را که باید برای اجرای برنامه‌ی مرور به آن توجه کنید و جزء آخرین مراحل مطالعه است توضیح می‌دهم:

بعد از خواندن مطالب به صورت مفهومی، درس را یک بار برای خود یا شخص دیگری بازگو کنید و سپس در مراحل بعدی:

روز اول: بعد از بازگویی درس برای خود یا شخص دیگر، 10 دقیقه مباحث را سریع مرور کنید.

24 ساعت بعد: به صورت روزنامه‌وار تیترها و نکات خیلی مهم را فقط نگاهی بیندازید.

یک هفته‌ی بعد: برحسب سختی یا آسانی مبحث برای شما مرورها را در یک بازه‌ی زمانی تعیین‌شده انجام دهید.

مرورها را یک ماه بعد، دو ماه بعد و الی آخر به همین صورت تکمیل کنید.