تمام زمینه هایی که وسیله ای نقلیه در آن نقش اساسی دارد بحث مخابرات در آن زمینه یک فوریت و ضروت انکارناپذیر است. 

کشتی ها و ناوبرها و به قول معروف وسایل دریایی نیازمند سیستم مخابراتی قوی برای ارسال یا دریافت پیام جهت کارهای ضروری یا مواقع اضطراری هستند مدارها و سیستم های مخابراتی سیستم های پیچیده ای هستند که هر روز نیاز بیشتری را از بشر مرتفع می سازند . دوره کارشناسی مخابرات و الکترونیک و الکترونیک دریایی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناس در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و مدارهای مخابراتی و الکترونیکی دریایی است. دروس این دوره ترکیبی از درس عمومی، علوم پایه و دروس اصلی مهندسی برق و دروس تخصصی مخابرات و الکترونیک دریایی است که با توجه به نیازهای نیروهای دریایی جمهوری اسلامی و سایر ارگانهای دریایی برنامه ریزی شده است.

فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارتها و آمادگیهای زیر می باشند:

بهره برداری، نگهداری، تعمیرات سازمانی تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی دریایی و فراهم آوردن زمینه طراحی این تجهیزات و اجزاء آنهاشناسایی تکنولوژی جدید و ارزیابی آنها و دارا بودن زمین لازم برای نوآوری.

سرپرستی و نظارت بر فعالیت کاردان ها و تنظیم برنامه های آموزشی کاربردها در زمینه های مخابرات و الکترونیک دریایی

شرکت در پروژه های تحقیقاتی صنعتی و بررسی های فنی در زمینه های مخابرات و الکترونیکی دریایی

تهیه گزارشهای فنی اولیه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود کار

آمادگی و برخورداری از اطلاعات و دانش لازم برای انجام وظیفه به عنوان افسر برق و سلاح در یگان های شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و مهندس الکترونیک و مخابرات در سایر ارگان های دریایی و فعالیت در کارگاها و کارخانجات نیروی دریایی

 

ردیف

نام درس

ردیف

نام درس

1

آزمایشگاه اجزا کامپیوتر

2

آزمایشگاه الکترونیک 1

3

آزمایشگاه الکترونیک 2

4

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و مدار 1

5

آزمایشگاه فیزیک 1

6

آزمایشگاه فیزیک 2

7

آزمایشگاه ماشین 1

8

آزمایشگاه ماشین 2

9

آزمایشگاه مایکروویو

10

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

11

آزمایشگاه مدارهای منطقی

12

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 2

13

آزمایشگاه الکترونیک 3

14

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

15

آمار و احتمالات مهندسی

16

آنتن

17

اجزاء کامپیوتر

18

اصول جنگ الکترونیک

19

اصول سیستمهای رادار

20

اصول مهندسی دریایی 1

21

اصول مهندسی دریایی 2

22

الکترومغناطیس

23

الکترونیک 1

24

الکترونیک 2

25

الکترونیک 3

26

الکترونیک صنعتی

27

امواج صوتی در آب و سونار

28

اندازه گیری الکتریکی

29

برنامه نویسی کامپیوتر

30

پروژه (اجرائی و یا تولیدی)

31

پروژه کارشناسی

32

تاسیسات الکتریکی

33

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

34

تکنیک پالس و آزمایشگاه

35

ریاضی 1

36

ریاضی 2

37

ریاضیات مهندسی

38

زبان خارجی تخصصی

39

سیستمهای کنترل خطی

40

سیستم تلویزیون و آزمایشگاه

41

سیستم های پیشرفته کنترل سلاح های دریایی

42

سیستمهای مخابرات و الکترونیک دریایی

43

سیستمهای مخابراتی نوری

44

سیستمهای ناوبری الکترونیکی

45

فیزیک 1

46

فیزیک 2

47

فیلتر و سنتز مدار

48

ماشین‌های مخصوص

49

ماشینهای الکتریکی 1

50

ماشینهای الکتریکی 2

51

ماکروویو

52

مباحث پیشرفته در جنگ الکترونیک

53

مباحث ویژه در رادار

54

مبانی دریانوردی

55

مبانی کنترل جنگ نرم افزار

56

محاسبه عددی

57

مخابرات 1

58

مخابرات 2

59

مخابرات ماهواره ای

60

مدارهای الکتریکی 1

61

مدارهای الکتریکی 2

62

مدارهای مخابراتی

63

مدارهای منطقی

64

معادلات دیفرانسیل

65

میدانها و امواج

66

میکروپروسسور

67

کارآموزی 2

68

کارگاه رادار

69

کارگاه عمومی برق

70

کارورزی 1

71

کارورزی 2

72

کارورزی 3

73

کنترل و اندازه گیری در کشتی