درباره دانشگاه


تاریخچه دانشگاه الزهراء دانشگاهالزهراء (س) دانشگاه ویژه زنان، واقع در دهکده ونک تهران، در سال 1343 تاسیس شد. در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه عالی، با نام «مدرسه عالی دختران» فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته های مترجمی زبان های خارجی، منشی گری و روانشناسی تدریس رشته ای تحت عنوان فنون خانه داری را در برنامه فعالیت های آموزشی خود قرار داد (در رشته اخیر، از سال دوم تاسیس 45-1344 ، پذیرش دانشجو صورت گرفت.)
در سال تحصیلی 55 -1354 مدرسه عالی دختران تبدیل به دانشگاه شد و از سال 1356 در قالب مجموعه ای از 4 دانشکده: علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد درآمد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همین ترکیب، تحت نام مطهر الزهراء «س» فعالیت خود را ادامه داد.
در سال 1365 چهار دانشکده مزبور به دانشکده های: علوم پایه، علوم اجتماعی و اقتصادی، ادبیات و هنر تغییر یافت. در سال 1373 دانشکده های: علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، فنی مهندسی به صورت مجزا موجودیت یافتند و در سال 1380 نیز دانشکده الهیات و ادبیات با دریافت موافقت اصولی وزارتخانه، به دو دانشکده ادبیات، زبان ها و تاریخ و دانشکده الهیات تبدیل گردید. با این احتساب تعداد دانشکده ها به 8 مورد افزایش یافت.
در این بخش نمایی از پیدایش اولیه دانشگاه الزهراء(س) و طی طریق کلی آن بر اساس اولویت بندی تاریخی مرتبط با دگرگونی های آورده شده، ارائه می گردد :


مرداد ماه 1343
طرح تأسیس نخستین مؤسسه آموزش عالی خاص دختران با عنوان «مدرسه عالی دختران ایران» توسط (شورای مرکزی دانشگاه های ایران) به تصویب رسید.
شهریور ماه 1343
آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه الزهراء(س)‌، دانشگاه ویژه زنان، با پذیرش 90 دانشجو به صورت مدرسه عالی و با نام مدرسه عالی دختران ایران صورت گرفت.
اسفند ماه 1343
اساسنامه مدرسه عالی دختران ایران در شورای مرکزی دانشگاه ها مصوب شد.
اسفند ماه 1343
آیین نامه هیأت امنا مدرسه عالی دختران ایران در شورای مرکزی دانشگاه ها به تصویب رسید.
1343 : 
دانشگاه الزهراء(س)‌ فعالیت علمی خویش را با تعداد 93 استاد رسمی و مدعو در سال 1343 (به صورت مدرسه عالی دختران) آغاز نمود و در حال حاضر با تعداد 320 عضو هیات علمی رسمی و تعداد 320 استاد مدعو فعالیت های علمی ، پژوهشی خود را ادامه می دهد.
روند رو به رشد آمار تعداد رشته های آموزشی ارائه شده در دانشگاه الزهراء(س) با سیر صعودی از تعداد 3 رشته (سال 1343) به تعداد 83 رشته (سال 1384) ارتقاء یافته است.
خرداد ماه 1354
نظام حقوقی، آموزشی و مدیریتی مدرسه عالی دختران ایران از مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی به مؤسسه ای دولتی تغییر وضعیت یافت.
خرداد ماه 1354
پس از گذشت 11 سال، مدرسه عالی دختران ایران، از 50 دانشکده، مدرسه عالی و مؤسسه آموزش عالی دولتی و غیر دولتی پیشی گرفت و با ارتقاء مرتبه و کسب عنوان دانشگاه، به عنوان دهمین دانشگاه ایران در ردیف دانشگاه های تهران، اصفهان و شیراز و مشهد و ... قرار گرفت.
1354 : 
با تبدیل وضع مدرسه عالی دختران به دانشگاه ، برای اولین بار پذیرش دانشجو در هفت رشته روانشناسی، حسابداری، مدیریت و خدمات اداری، مترجمی، تغذیه، هنر «تزئین داخلی» و طراحی لباس از طریق آزمون سراسری انجام شد.
1356 : 
مدرسه عالی دختران ایران به مجموعه ای علمی متشکل از 4 دانشکده علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد و هنر و متعاقبا تغییر نام چهار دانشکده مذکور به دانشکده های: علوم پایه، الهیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی و اقتصادی و هنر تبدیل گشت.
شهریور ماه 1362 
در این تاریخ با تصویب نام دانشگاه الزهراء(س) توسط ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، نام دانشگاه دختران به دانشگاه الزهراء(س) تغییر یافت. (این در حالی است که این مرکز آموزشی که در سال 1343 "مدرسه عالی دختران ایران" نام گرفته بود، در سال 1354 با ارتقاء مرتبه، عنوان دانشگاه را کسب نمود و در سال 1355 به دانشگاه فرح تغییر نام یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نام دانشگاه محبوبه متحدین برای آن انتخاب شد و متعاقبا در سال 1362 مجددا نام دانشگاه دختران بدان اطلاق گردید). 
تیر ماه 1380
برخورداری دانشگاه الزهراء (س) از هیأت ممیزه (در نتیجه تلاش های صورت گرفته و دریافت مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) که از 11 عضو هیات علمی (9 استاد، 1 دانشیار، 1 استادیار) تشکیل می یابد. 
آبان ماه 1380
تغییر نشانه (آرم ) دانشگاه الزهراء (س) پس از گزینش و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرح قدیم در قالب طرح جدید، ارائه شده توسط خانم دکتر اشرف موسوی لر عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهراء (س) صورت گرفت.


توسعه فضاها


دانشگاه الزهراء (س) با وسعتی معادل 9 هکتار،افزون بر فضای فیزیکی دانشکده ها، دارای: آمفی تئاترها، استخرها، رستوران ها، غذا خوری های آماده، سالن ورزش، بانک، پست و مهد کودک نیز می باشد. برای تکمیل این مجموعه از نظر فضای کالبدی، علاوه بر توسعه زیر بنای دانشکده های: الهیات و ادبیات (1500 متر مربع) و هنر (3285 متر مربع) سالن ورزش چند منظوره با 4000 متر مربع زیر بنا، استخر سرپوشیده باغ نو به وسعت 1000 متر مربع و ساختمان طرح عمرانی دانشکده علوم انسانی (ساختمان خوارزمی) دانشگاه الزهراء (س) ، در ده طبقه با وسعت 18 هزار متر مربع زیر بنا، نیز احداث گردیده استهمچنین پردیس آموزشی راه آهن به متراژ 5 هکتار، بنا بر دستور رئیس جمهور و مساعی رئیس دانشگاه، به مالکیت دانشگاه در آمده است. که در آینده نزدیک مجموعه عظیم فرهنگی دانشگاه در آن احداث خواهد شد. 
توسعه فضاهای دانشگاه الزهراء(س) گویای رشدی چشمگیر به لحاظ فضای کالبدی می باشد لذا، گزیده ای از روند گسترش آن در این بخش، از زبان کلمات بیان می گردد : 

مدرسه عالی دختران ایران(آذر ماه 1343) : 
افتتاح مکان های اولیه مدرسه عالی دختران ایران در خیابان های وصال شیرازی و ایرانشهر که متعاقبا در سال 1346 تغییر مکان یافت و به فضایی در محدوده خیابان ونک منتقل شد. 

انضمام اراضی مجاور به دانشگاه(بهمن ماه 1345 ):
انضمام اراضی مجاور به دانشگاه (معروف به باغ نو) به فضای مدرسه عالی دختران ایران واقع در محدوده خیابان ونک، دانشگاه الزهراء(س) به تصویب رسید. دانشگاه الزهراء(س) درآغاز، پس از انتقال به محدوده ده ونک، فضایی حدود 34000 متر مربع را شامل می شد، این مساحت در سال 1345 با انضمام اراضی مجاور دانشگاه معروف به باغ نو به متراژ 37/86867 متر مربع افزایش یافت. در سال 1383 نیز با استقرار در اراضی مجموعه آموزشی راه آهن به متراژ 51760 متر مربع، پهنه دانشگاه الزهراء (س) به مساحت 37/138627 وسعت یافت. 

سالن ورزش سر پوشیده(تابستان 1345) : 
ایجاد سالن ورزش سر پوشیده به مساحت تقریبی یکهزار متر مربع در مدرسه عالی دختران ایران.

ساختمان خوابگاه در مدرسه عالی دختران(اردیبهشت ماه 1346 ): 
تأسیس اولین ساختمان خوابگاه در مدرسه عالی دختران ایران و ایجاد بهداری دانشگاه در قسمت خوابگاه مزبور . متعاقبا در سال 1372 احداث مجتمع خوابگاهی فرزانگان دانشگاه الزهراء (س) مشتمل بر 4 گلستان با متراژ حدود 20000 متر مربع در محوطه ای مشجر با متراژ حدود 5 هکتار جهت اسکان و پذیرایی دانشجویان شهرستانی دانشگاه الزهراء (س) همچنین آغاز ساخت خوابگاه جدید شماره 5 فرزانگان در سال 1380. 

مهرماه 1346
بهره برداری از ساختمان شماره 1 (روان شناسی) و 5 ساختمان دیگر در مدرسه عالی دختران (به مساحت 2033 متر مربع).

مهد کودک سال1357 : 
تأسیس مهد کودک در مدرسه عالی دختران ایران به منظور استفاده اساتید، کارمندان و ... متأهل صاحب فرزند .

ساختمان خوارزمی (اردیبهشت ماه 1373 ): 

 

آغاز فعالیت ساختمانی احداث بنای خوارزمی در پردیس مرکزی دانشگاه الزهراء (س) به همت آقای دکتر کوهیان (ریاست وقت دانشگاه) و با حضور دکتر سهراب پور معاون دفاعی و عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که تا سال 1377 در مرحله سفت کاری متوقف شد و از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی ساختمانی راکد محسوب گردید. پس از ورود خانم دکتر رهنورد به دانشگاه الزهراء (س) و درخواست ایشان از نهاد ها و وزارتخانه ها برای مساعدت در راستای ادامه ساخت و ساز ساختمان مزبور، سازمان گسترش به ریاست آقای مهندس ترکان با تاسی به نام مبارک حضرت زهرا (س) مبلغ 500 میلیون تومان برای راه اندازی مجدد پروژه متوقف شده پرداخت نمود. لذا، سازمان مدیریت نیز حاضر به پرداخت مجدد هزینه اتمام ساخت و ساز ساختمان مزکورگردید. نتیجتا بنای این ساختمان در سال 1382 پایان یافت و پس از ده سال افتتاح گردید.

دبستان گل های دانشگاه الزهراء (س) سال 1375 :
تاسیس دبستان گل های دانشگاه الزهراء (س) و متعاقبا مدرسه راهنمایی و دبیرستان گل های دانشگاه الزهراء (س) در سال های 1377 و 1383. 

کتابخانه نابینایان ،استخر سرپوشیده و ... (تابستان 1378 ): 
- مقدمات احداث کتابخانه نابینایان در خوابگاه در دانشگاه الزهراء (س) در سال 1378 فراهم شد و در سال 1384 به پایان رسید. در سال 1384 کتابخانه دیگری نیز، جنب کتابخانه مرکزی، برای نابینایان تاسیس گردید.
- آغاز فعالیت ساختمانی احداث سالن ورزش چند منظوره ایران به مساحت 4000 متر مربع واقع در محل باغ نو. ساخت سالن مزبور با هزینه ای معادل مبلغ 200،000،000 تومان به همت و حمایت آقای هاشمی طبا (معاون سازمان تربیت بدنی استان تهران) تا پایان تابستان 1379 انجام گرفت و به مرحله بهره برداری رسید. 
- آغاز فعالیت ساختمانی احداث استخر سر پوشیده در محوطه خوابگاه با زیر بنای 1000 متر مربع.

الحاق مجموعه آموزشی راه آهن(فروردین ماه 1382):
پس از 25 سال انجام نامه نگاری و دستور روسای جمهور، تلاش روسای دانشگاه برای الحاق مجموعه آموزشی راه آهن به دانشگاه که تقریبا به صورت غیر فعال مانده بود، به نتیجه رسید و سند منگوله دار مجتمع راه آهن و ثبت آن به نام دانشگاه الزهراء (س) به مساحت بیش از پنج هکتار در نتیجه حمایت های موثر جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت و در پی تلاش های مستمر خانم دکتر رهنورد رئیس وقت دانشگاه الزهراء (س) تحقق پذیرفت. 
متعاقبا انضمام رسمی فضای مجموعه آموزشی مجتمع راه آهن به دانشگاه الزهراء (س) در تاریخ 29/12/1382 صورت گرفت و دانشگاه الزهراء (س) از تاریخ 31/3/1383 در اراضی یاد شده استقرار و درب ورودی اصلی دانشگاه از خیابان ونک به میدان شیخ بهایی انتقال یافت.

مهر ماه 1382
افتتاح ساختمان 18000 متر مربعی دانشگاه الزهراء (س) به نام ساختمان خوارزمی.

مجموعه علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه الزهراء(تیر ماه 1382):

افتتاح مجموعه علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه الزهراء (س) مشتمل بر نگارخانه کمال الدین بهزاد، کلینیک مشاوره و روانشناسی، کتاب فروشی دانشگاه الزهراء (س) و کلاس های آزاد کوتاه مدت علمی و هنری.

سفره خانه سنتی ترمه(بهمن ماه 1382):
افتتاح و بازگشایی مکان سفره خانه سنتی ترمه دانشگاه الزهراء (س) به همت روابط عمومی دانشگاه، پس از بازسازی مجدد با دکوراسیون سنتی، در راستای انجام طرح ایجاد مجموعه فرهنگی رفاهی دانشگاه الزهراء (س).

خردادماه 1383
اتمام طرح ساماندهی به چهار سالن پردیس شرقی دانشگاه الزهراء (س) از جمله سالن های مرکز همایش های پروین اعتصامی و سالن های تالار اجتماعات مشرق در راستای اتمام طرح ایجاد مجموعه فرهنگی، رفاهی دانشگاه الزهراء (س) به همت مدیر روابط عمومی دانشگاه.

1384 : 
طراحی سردر و تابلوی جدید پردیس شرقی دانشگاه الزهراء (س) ورودی میدان شیخ بهایی توسط هنرمند، آقای مهندس مهدی مکی نژاد . 

 شهدای دانشگاه الزهراء (س)

بدون تردید دین به شهدای والامقام که جان عزیز خود را نثار تمامیت ارضی کشور نموده اند، بر یکایک ما پوشیده نیست . لذا، هم خود را بر آن نهادیم تا بخشی را به شهدای معظم دانشگاه الزهراء(س) در جنگ تحمیلی تخصیص دهیم. باشد که روح آن بزرگان را در این اندک شاد گردانیم :
آذر ماه 1381 :
علی نوری شهید دانشگاه الزهراء (س) : پیکر پاک شهید علی نوری یکی از کارکنان زحمتکش و بسیجی دانشگاه الزهراء (س) که در سال 1362 به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، پس از سال ها مفقود بودن، در سال 1380 توسط ستاد جستجوی مفقودین کشف گردید و در تاریخ 15/9/1381 از دانشگاه الزهراء (س) تشییع گردید. 

1366 : 
فاطمه قزوینی شهیده دانشگاه الزهراء (س) - شهیده فاطمه قزوینی در سال 1340 در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. در سال 1358 پس از قبولی در آزمون سراسری، در رشته اقتصاد دانشگاه الزهراء (س) پذیرفته، به تحصیل مشغول شد. پس از انقلاب فرهنگی و گشایش مجدد دانشگاه ها (1364 - 1362) نامبرده از اعضای فعال شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه گشت. وی در سال 1365 از دانشگاه الزهراء (س) فارغ التحصیل گردید. شهیده قزوینی با تاسی از فضای خانوادگی و تعلیمات پدر مقلد امام بود . شهیده قزوینی در تاریخ 26/12/ 1366 در جریان حمله موشکی عراق همراه سه فرزند خود به شهادت رسید. لذا، به یاد بود این شهیده گرانقدر، بنایی از ساختمان های دانشگاه الزهراء (س) به نام وی نام گذاری گردید. 

نهادها و تشکل های دانشگاه الزهراء (س) 

از آنجا که نهاد ها و تشکل های دانشگاهی نیز در چگونگی رشد مذهبی- فرهنگی و سیاسی دانشگاه الزهراء(س) جایگاه ویژه ای داشته است، آشنایی با آنها می تواند نقش سازنده نهادها و تشکل های مذکور را آشکار نماید :

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (اسفند ماه 1372)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نهادی است دینی، فکری، فرهنگی و سیاسی که به منظور انجام وظایف خطیر روحانیت در دانشگاه، در چهار چوب قوانین و شرح وظایف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در کلیه دانشگاه های کشور به فعالیت مشغول می باشد. دفتر این نهاد در دانشگاه الزهراء (س) از آغاز فعالیت، تشکیل گردیده و تلاش های چشمگیری را به منصه ظهور رسانده است.

بسیج دانشجویی (1374 ) 
بسیج دانشجویی نشأت گرفته از اندیشه و تفکرات حضرت امام خمینی (ره) می باشد که با هدف تبیین، نشر و دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تشکیل شده است و در راستای تعمیق معنویت، بسط بصیرت، پیشرفت علمی و ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی در محیط دانشجویی تلاش می نماید. بسیج دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) از سال 1374 به صورت رسمی در این مرکز آموزشی تأسیس گردید و در راستای اهداف فوق الذکر در بخش های فرهنگی، پژوهشی، علمی، هنری، آموزشی، عقیدتی، سیاسی و تربیت بدنی فعالیت دارد.

جهاد دانشگاهی (مرداد ماه 1359
پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) در تاریخ 23/3/1359 ، این ستاد به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، در تاریخ 16/5/1359 جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی تأسیس کرد. این نهاد تا سال 1369 وظایف: مشارکت در مدیریت دانشگاه ها و انجام فعالیت های فرهنگی و تحقیقاتی را بر عهده داشت و با شرایط جدید، به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی خدماتی کشور معرفی، شده است. 

ستاد شاهد و امور ایثارگران(1368)
ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه های: آموزشی، کمک آموزشی، مشاوره، امور فرهنگی و فوق برنامه جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعی برای رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تأکید می نمود تا بر اساس رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری افتخار خدمتگزاری به سرمایه های گرانقدر و صاحبان اصلی انقلاب فراهم گردد.
شایان ذکر است این ستاد از سال 1368 در دانشگاه الزهراء (س) تأسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است و از آن تاریخ تاکنون جمع کثیری از این دانشجویان عزیز را در راستای اهداف فوق الذکر تحت پوشش داشته است. 

انجمن اسلامی دانشجویان (1358)
انجمن اسلامی دانشجویان الزهراء (س) طی سال های 58-1356 به صورت غیر رسمی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز نمود لیکن فعالیت رسمی این انجمن از سال 1358 آغاز گردید. با تدوین اساسنامه این واحد، تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهراء (س) در حال حاضر یکی از اعضای فعال در مجموعه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) می باشد. این انجمن به صورت شورایی اداره می شود. انتخابات شورای عمومی هر ساله با انتخاب 12 نفر از بین کاندیداها برگزار می گردد. اعضای شورای عمومی در اولین جلسه 5 نفر را از بین خود به عنوان شورای مرکزی برمی گزینند که مسئولیت واحدهای تشکیلات، سیاسی، فرهنگی، فوق برنامه و تبلیغات را عهده دار می باشند. 

انجمن اسلامی دانشجویان برنامه های گوناگونی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … پیرامون موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … برگزار می نماید.

بسیج اساتید(1381):
تاسیس بسیج اساتید دانشگاه الزهراء (س) به منظور استفاده از تخصص اعضای متعهد و مومن هیات علمی، بر اساس بخشنامه ستاد انقلاب فرهنگی و دستور العمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها. 

مراکز تصمیم گیری دانشگاه الزهراء (س) در سطح کلان 

1.هیأت امناء :هیأت امناء مرکب از: آقای حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی - آقای دکتر سبحانی، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی - آقای مهندس مشائی ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - آقای دکتر ویسه - آقای مهندس مرعشی - آقای دکتر خدادادی (رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه) – خانم دکتر سوسن سیف رئیس و استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء(س) - خانم دکتر محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهراء(س) و خانم احمدزاده (کارشناس هیات امنای دانشگاه) است. 

2.ریاست دانشگاه : سرکار خانم دکتر محبوبه مباشری
3.هیأت ممیزه دانشگاه : متشکل از 11 عضو هیأت علمی (8 استاد، 1 دانشیار، 1 استادیار و خانم دکتر مباشری) که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است و به ریاست رئیس دانشگاه و دبیری معاون آموزشی تشکیل جلسه می دهد .
4.هیأت رئیسه دانشگاه : مرکب از ریاست دانشگاه و معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی و اداری مالی می باشد و وظیفه تصمیم گیری کلی در امور اجرایی را بر اساس استراتژی دانشگاه در سطح خرد و کلان بر عهده دارد .
5.شورای دانشگاه : متشکل از ریاست دانشگاه، معاونین آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشجوئی و اداری - مالی، رؤسای دانشکده های هشت گانه، رئیس پژوهشکده زنان، مدیرکل تحصیلات تکمیلی، مدیر کل آموزش، مدیر کل برنامه ریزی آموزشی، تعدادی از اعضاء هیأت علمی (منتخب اساتید و رئیس دانشگاه) و مسئول روابط عمومی دانشگاه (دبیر جلسه)
6.شورای فرهنگی : متشکل از ریاست دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مسئول جهاد دانشگاهی، مسئول ستاد شاهد و امور ایثارگران، نماینده بسیج دانشجویی، نماینده انجمن اسلامی دانشجویان و مسئول روابط عمومی دانشگاه (دبیر شورا)

طرح های آتی

همچنانکه در گذشته دانشگاه الزهراء (س) همواره به توسعه در ابعاد مختلف توجه نموده، تمرکز خود را بر آن معطوف داشته است، برنامه های ویژه ای نیز برای پیشرفت هر چه افزونتر در زمینه های گوناگون در دست دارد تا تداوم سیر حرکت آن به سمت تکامل مطلوب، محفوظ نگاه داشته شود و این مهد علم و دانش کشور اسلامی ایران، همچنان میعادگاه بانوان علاقمند به آموزش و پژوهش باشد، از آن جمله: 

مجتمع علمی، فرهنگی، مذهبی دانشگاه الزهراء (س) 
ناسیس مجتمع علمی، فرهنگی، مذهبی دانشگاه الزهراء (س) مشتمل بر مسجد، کتابخانه مرکزی، آمفی تئاتر مرکزی و سالن های اقماری آن، سالن ورزش، موزه و نمایشگاه دائمی.

طرح جامع دانشگاه الزهراء (س) 
اجرای طرح جامع دانشگاه، در راستای توسعه فضاهای فیزیکی آن تا محدوده میدان شیخ بهایی و بزرگراه شهید چمران با توجه به محدودیت های مکانی موجود دانشگاه الزهراء (س) و برخورداری از مقیاسی پایین تر ازاستانداردهای کشور. 
اهم اهداف آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در ارتباط با طرح فوق الذکر:
- توسعه رشته های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و جذب 2000 دانشجوی دیگر در مقاطع یاد شده در راستای افزایش تعداد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء (س) تا سقف 5000 نفر (تا پایان برنامه سوم توسعه) 
- تجهییز کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی 
- فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه فعالیت های آموزشی به ویژه در دانشکده های هنر و تربیت بدنی
- ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه زمینه های علمی و توسعه پژوهشکده زنان 
- ایجاد مرکز آموزش زبان برای دانشجویان خارجی
- توسعه کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری آن 
- توسعه برنامه های پژوهشی دانشگاه
- توسعه مرکز داده ورزی دانشگاه
- ایجاد فضاهای مناسب تفریحی ورزشی برای دانشجویان (با تکیه بر ارزش های ایرانی اسلامی)
- ایجاد فضای مناسب جهت مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه و نهایتا تبدیل آن به درمانگاه
- ایجاد سالن اجتماعات با گنجایش مطلوب برای برگزاری همایش ها 
- ایجاد مهمانسرا ویژه استادان مدعو داخلی و خارجی

دانشگاه مجازی الزهراء (س) 
تاسیس دانشگاه مجازی الزهراء (س) در راستای همگامی با تکنولوژی جدید و حضور موثر در عرصه جهانی و دانشگاه های مجازی .

دانشگاه بین المللی الزهراء (س)
بین المللی نمودن دانشگاه الزهراء (س) به عنوان برجسته ترین دانشگاه زنان در سطح جهان اسلام.

تاسیس پژوهشکده ها
- پزوهشکده فیزیک 
انجام مقدمات لازم جهت ایجاد پژوهشکده فیزیک و پی گیری های لازم مرتبط با طی طریق قانونی آن با وزارتخانه . 

- پژوهشکده شیمی
انجام مقدمات لازم جهت ایجاد پژوهشکده شیمی و پی گیری های لازم مرتبط با طی طریق قانونی آن با وزارتخانه .
- پژوهشکده بین المللی اقتصاد اسلامی
تلاش در تاسیس این پژوهشکده به منظور پاسخ به یکی از نیازهای کشور.

ایجاد رشته های جدید 
- رشته های نگارگری ایرانی اسلامی، معماری داخلی و ادبیات نمایشی.
- رشته های جوانان، تجارت الکترونیک و ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد.
- رشته های: کتابداری، ادبیات، بیوتکنولوژی، فیزیک (با گرایش های ماده چگال و اتمی مولکولی) و ریاضی (دوره های مشترک با کشور انگلستان) در مقطع دکتری.

موسسه علمی، فرهنگی، هنری و رفاهی دانشگاه الزهراء (س)
تاسیس موسسه چند منظوره علمی، فرهنگی، هنری و رفاهی دانشگاه الزهراء (س) به منظور ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی، اعتلای فرهنگ و هنر کشور و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی همچنین فراهم ساختن شرایطی بهینه جهت بهره برداری عموم و جامعه دانشگاهی.دانشکده ها :
تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخچه دانشکده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1373 مورد موافقت اصولی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری قرار گرفت و در سال 1374با موافقت قطعی آن وزارتخانه تاسیس گردید . قبل از سالهای یاد شده گروه تربیت بدنی؛ سرویس دهنده واحدهای تربیت بدنی عمومی برای کل دانشگاه بود. 
خانم ها طاهریان، دکتر نوربخش، دکتر شمشکی از سرپرست های پیشین دانشکده و خانم دکتر نظرعلی ریاست پیشین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی را طی سالهای قبل برعهده داشتند.

گرایش های و مقاطع تحصیلی ارائه شده تا کنون

 مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
دو گروه آزاد و دبیری با ظرفیت 56 نفر در سال 1374 به عنوان اولین ورودی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی پذیرفته شدند. گرایش جانبازان و معلولین در مقطع کارشناسی در سال 1376 به تصویب وزارت علوم, تحقیقات و فناوری رسید. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اولین و تنها دانشکده ای است که تا سال 1384 این گرایش را در جهت توسعه و رشد ورزش جانبازان و معلولین ارائه نموده است. سه گرایش رفتار حرکتی، مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی روزانه و شبانه از سال 1385 در جهت رشد و توسعه اختصاصی تر تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه شده است.
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز در سال 1382 در این دانشکده ارائه شد. 
 مقطع کارشناسی ارشد
مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش فیزیولوژی ورزشی در پی درخواست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء (س) و موافقت وزارت علوم, تحقیقات و فناوری در سال1382 با پذیرش 21 دانشجوی شبانه و روزانه تأسیس گردید. این دانشکده بر آن است که مقطع کارشناسی ارشد را در دیگر گرایش ها همچون مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی به تصویب وزارت علوم, تحقیقات و فناوری برساند. 

آمار دانشجویان, اعضاء هیئت علمی و کارکنان


این دانشکده در حال حاضر با دارا بودن بیش از 624 دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از 63 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ، 12 عضو هیئت علمی و 3 کارشناس ورزشی ، بیش از 37 استاد مدعو فعالیت های علمی و پژوهشی خود را ادامه می دهد.
4 کارمند رسمی, 1 کارمند رسمی هم تراز هیئت علمی، 5 نیروی قرارداد با دانشگاه ، 2 نیروی قرارداد حجمی و 4 نیروی شرکتی در جهت توسعه و رشد دانشکده تربیت بدنی فعالیت می نمایند.


ادبیات-زبانهای خارجی وتاریخ
دانشکده از سال 1343 با عنوان "دانشکده­ی مترجمی زبان­های خارجی و منشی­گری" تأسیس شد. مهم­ترین تحولات و دستاوردهای آن در چهل سال گذشته عبارت است از: 
تأسیس رشته­های جدید: الهیات (1365) زبان و ادبیات فارسی( 1365) تاریخ (1370) زبان و ادبیات عربی(1377) زبانشناسی(1383)و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (1388) و تفکیک دو دانشکده­ی ادبیات (1373) و الهیات (1381) از این دانشکده به دلیل ناهمگونی رشته­ها و گرایش­های موجود. 
گروه­های آموزشی دانشکده عبارت است از:
1- زبان و ادبــیات فارسی (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)
2- زبانشـــناسی همگانی (دوره­­ی کارشناسی ارشد)
3- زبان و ادبیات انگلیسی (دوره­­ی کارشناسی ادبیات انگلیسی، دوره­­ی کارشناسی ارشد و دکتری آموزش انگلیسی) 
4- زبان و ادبیـــات عربی (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری) 

5- مترجمی زبان فرانسه (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد)
6- تاریخ (دوره­ ی کارشناسی تاریخ، کارشناسی ارشد در سه گرایش تاریخ اسلام و تاریخ ایران و تاریخ اسلام در شمال آفریقا و دوره­ی دکتری در چهار گرایش تاریخ جاهلیت و صدر اسلام، تارخ ایران در قرون میانه، تاریخ ایران در دوره­ی معاصر و تاریخ فرق و مذاهب اسلامی)

این دانشکده در حال حاضر یک­هزار و سی و سه دانشجو، شش دوره­ی کارشناسی ارشد و چهار دوره­ی دکتری دارد. 70% دانشجویان در دوره­های کارشناسی و 30% در دوره­های تحصیلات­تکمیلی مشغول به تحصیل­اند. اعضای هیأت علمی دانشکده، چهل و شش نفر با رتبه­ی علمی زیر است:
سیزده دانشیار، بیست و پنج استادیار ، هشت مربی.علوم اجتما عی و اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در سال 1356 تأسیس شد و با 5 گروه آموزشی: حسابداری، علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، مطالعات خانواده و زنان دارای 5 رشته (مقطع کارشناسی) و 8رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و 1 رشته (مقطع دکتری) می باشد. این دانشکده با بهره مندی از تعداد 50 نفر کادر هیأت علمی رسمی و به همین تعداد استاد مدعو به فعالیت آموزشی خود برای تعداد 1860 دانشجو ادامه می دهد. 

این دانشکده با فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی، از جمله: تجهیزات سمعی بصری، بانک های نرم افزاری با بیش از 1650 نرم افزار تخصصی و عمومی و شبکه های اطلاع رسانی در ارتقاء کیفیت آموزشی دانشجویان خود مؤثر بوده است. همچنین کتابخانه ای مشتمل بر بیش از 8700 نسخه کتاب فارسی و بیش از 6900 نسخه کتاب لاتین در این دانشکده برای دانشجویان مهیا می باشد..

فنی و مهندسی

دانشکده فنی مهندسی در سال 1373 تأسیس شد و با داشتن 2 گروه آموزشی: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر در رشته های: مهندسی صنایع / برنامه ریزی و تحلیل سیستم، مهندسی کامپیوتر / نرم افزار (مقطع کارشناسی) و مدیریت IT (مقطع کارشناسی ارشد) فعال می باشد. 
دانشکده فنی مهندسی با برخورداری از تعداد 12 نفر عضو هیأت علمی رسمی و بیش از 30 استاد مدعو برای تعداد 337 نفر دانشجو به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد.این دانشکده با داشتن مراکز کمک آموزشی چون: مرکز کامپیوتر، کارگاه های ماشین افزار، جوشکاری، ورقکاری، اتاق نقشه کشی و کتابخانه ای مشتمل بر بیش از 1100 نسخه کتاب فارسی و بیش از 970 نسخه کتاب لاتین و نشریات مرتبط، به امر آموزش دانشجویان کمک می نماید.علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی به عنوان یکی از اولین رشته های تحصیلی در بدو تاسیس دانشگاه در سال 1343، با سه گرایش مشاوره و راهنمایی ، روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی صنعتی آغاز به کار نمود . 

این گروه پس از انقلاب فرهنگی ، در دانشکده ادبیات ، الهیات و علوم انسانی جای گرفت و به همراه گروه های کتابداری و علوم تربیتی تا سال 1372 از واحدهای تابعه آن دانشکده محسوب می گردید . پس از آن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال 1372 به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود . 

در این دانشکده 39نفر هیات علمی شامل :1 استاد،10 دانشیار ، 23 استادیار و 4 مربی عضویت دارند . در سال تحصیلی 86-85 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها 858 نفر و کارشناسی ارشد 377 نفر می باشد . همچنین در مقطع دکتری 15 دانشجو به تحصیل اشتغال دارند . 

هم اکنون در این دانشکده پنج گروه آموزشی در حال فعالیت می باشند : 
1.روانشناسی 
2.روانشناسی تربیتی
3.کتابداری و اطلاع رسانی
4.مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
5. مشاوره و راهنمایی


الهیات

سال 1365 دانشکده الهیات، ادبیات و علوم انسانی با 8 گروه آموزشی الهیات، ادبیات فارسی، زبان فرانسه، زبان انگلیسی، روانشناسی، علوم تربیتی، کتابداری و تاریخ تأسیس شد.
در سال 1373 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از این دانشکده جدا گردید و در سال 1378 در پی درخواست دانشگاه الزهراء (س) از وزارت علوم مقطع کارشناسی دانشکده الهیات در 5 رشته فلسفه و حکمت اسلامی، ادیان و عرفان، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی ایجاد و مقدمه تأسیس دانشکده الهیات شد.

در سال 1380 بعد از تفکیک دانشکده الهیات و ادبیات ، دانشکده الهیات به صورت مستقل با 5 گروه آموزشی مشغول به کار شد و به ترتیب در سالهای 1382 در رشته علوم قرآن و حدیث، 1383 در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1384 فلسفه و حکمت اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی و در سال 1387 در رشته‌های تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی و ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

دانشکده الهیات با برخورداری از تعداد 29 نفر عضو هیأت علمی رسمی و 701 نفر دانشجو به امر خطیر آموزش ادامه می دهد.

دانشکده الهیات با فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی از جمله: دستگاههای سمعی بصری، مرکز کامپیوتر، همچنین کتابخانه ای مشتمل بر بیش از 8500 عنوان کتاب و نشریات مرتبط به عنوان ابزار کمک آموزشی در صدد ارتقاء کمیت و کیفیت امر مقدس آموزش است. لازم به ذکر است که همت عالی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده مهمترین سرمایه برای این امر مقدس است.


علوم پایه 

دانشکده علوم پایه با پذیرش دانشجو در رشته های شیمی ، ریاضی , زیست شناسی و فیزیک در سال 1366 تاسیس گردید .
در حال حاضر این دانشکده با داشتن 90 عضو هیات علمی شامل ( استاد، دانشیار، استادیار و مربی) و همچنین 1270 دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه، شبانه) و 340 دانشجوی کارشناسی ارشد (روزانه، شبانه) و نیز 39 دانشجو در مقطع دکتری مشغول فعالیت است.


هنر

دانشکده هنر در سال 1365 تأسیس شد و با 6 گروه آموزشی: طراحی صنعتی، صنایع دستی، ارتباط تصویری، طراحی لباس و چاپ پارچه، نقاشی و پژوهش هنر در 5 رشته (مقطع کارشناسی) و 4 رشته (مقطع کارشناسی ارشد) و 1 رشته (مقطع دکتری) فعال می باشد، این دانشکده با برخورداری از تعداد 28 نفر عضو هیأت علمی رسمی و به همین تعداد استاد مدعو برای 1011 دانشجو، به امر آموزش و پژوهش ادامه می دهد.