1 کالا در لیست مقایسه
کتاب شیمی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
محاسبات سریع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل شیمی به ارزش 860 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی (شیمی سال سوم و چهارم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مفاهیم یازدهم فصل اول (به ارزش 90 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی پیش دانشگاهی 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2

15%

شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی پیش دانشگاهی 1 بابایی |
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 2

15%

شیمی مسائل یازدهم شامل 9 جلسه مخصوص کسانی که شیمی مسائل دهم را دارند (با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی 3، فصل 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی 3، فصل 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی 3، فصل 3 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی پیش دانشگاهی 1 استاد بابایی،فصل 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی پیش دانشگاهی 1 استاد بابایی،فصل 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

92%

شیمی پیش دانشگاهی 2 استاد مصلایی، فصل 3 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی پیش دانشگاهی 2 استاد مصلایی، فصل 4 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

جمع بندی شیمی کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مسائل کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4