دام تستی در درس دین و زندگی سال سوم (درس 8)


سه آیه که بسیار شبیه هم هستند و سه مقوله در این آیات مطرح شده است و به ترتیب با عبارت های زیر آغاز می شوند:

بسم الله الرحمن الرحیم

1⃣ قل ما أسألکم علیهِ من أجر إلا من شاء ....

بیانگر...


نمایش کامل مطلب