1 کالا در لیست مقایسه
فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

الکتریسیته ساکن و خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،ترمودینامیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مقاطع مخروطی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار دین و زندگی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
زیست شناسی پیش 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته تجربی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
زیست پیش 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 2
زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر (لغات و واژگان) و کتاب های زبان جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
قرابت معنایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
آرایه های ادبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان فارسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک پیش دانشگاهی (2) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
نوسان و موج |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب زبان جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0