1 کالا در لیست مقایسه
فیزیک،حرکت شناسی و بردار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مسائل دهم و یازدهم (مخصوص کسانی که شیمی دهم را ندارند) با 20 درصد تخفیف |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل یازدهم شامل 9 جلسه مخصوص کسانی که شیمی مسائل دهم را دارند (با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل ریاضی تجربی(به ارزش 900هزار تومان شامل 5 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی سال دهم مفاهیم - فصل اول (به ارزش 100 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل دهم (به ارزش 210 هزار تومان با 20 % تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مفاهیم یازدهم فصل اول (به ارزش 90 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال دهم (به ارزش 130 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی (سال دوم،سوم و چهارم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی (شیمی سال سوم و چهارم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل شیمی به ارزش 860 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
محاسبات سریع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب شیمی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال اول و دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،موج مکانیکی + صوت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،اتمی + هسته ای |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%