1 کالا در لیست مقایسه
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته تجربی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار دین و زندگی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل دهم و یازدهم (مخصوص کسانی که شیمی دهم را ندارند) با 20 درصد تخفیف |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل یازدهم شامل 9 جلسه مخصوص کسانی که شیمی مسائل دهم را دارند (با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب نبض زیست (الگو تا رتبه) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مثلثات (ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مثلثات (تجربی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان سال دهم - درس اول و دوم (به ارزش 100 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب تیک دهم - زبان انگلیسی شامل 20 درصد تخفیف |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی جامع 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل ریاضی تجربی(به ارزش 900هزار تومان شامل 5 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست سال دهم مبانی به همراه فصل اول و دوم (به ارزش 195 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست سال یازدهم (مبانی و فصل اول و دوم)(قیمت 160 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی سال دهم مفاهیم - فصل اول (به ارزش 100 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل دهم (به ارزش 210 هزار تومان با 20 % تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مفاهیم یازدهم فصل اول (به ارزش 90 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال دهم (به ارزش 130 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته ریاضیات رشته ریاضی (به ارزش 925 هزار تومان) (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
نبض زیست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل زیست (به ارزش 1050000)(شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0