1 کالا در لیست مقایسه
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،حرکت شناسی و بردار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،الکتریسیته ساکن و خازن استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،کل نور استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مسائل یازدهم شامل 9 جلسه مخصوص کسانی که شیمی مسائل دهم را دارند (با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مثلثات (ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مفاهیم یازدهم فصل اول (به ارزش 90 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته ریاضیات رشته ریاضی (به ارزش 925 هزار تومان) (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی (سال دوم،سوم و چهارم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی (شیمی سال سوم و چهارم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل شیمی به ارزش 860 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
محاسبات سریع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب شیمی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال اول و دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
حساب دیفرانسیل و انتگرال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

منحنی درجه 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%