1 کالا در لیست مقایسه
فیزیک پایه قسمت اول (سال اول و دوم) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

الکتریسیته ساکن و خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مقاطع مخروطی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
الکتریسیته جاری و مغناطیس و القای الکترومغناطیسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،الکتریسیته ساکن + خازن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
زیست شناسی پیش 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته تجربی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
زیست پیش 2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مدارها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،مغناطیس و القا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

نوسان و موج |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل ریاضی تجربی(به ارزش 900هزار تومان شامل 5 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست دوم (نبض زیست) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی جامع 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب ریاضیات پایه (تجربی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
آنالیز و احتمال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک سال اول و دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب شیمی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
محاسبات سریع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0