1 کالا در لیست مقایسه
بسته صفر تا صد مخصوص دانش آموزان رشته تجربی سال 97 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
فیزیک،حرکت شناسی و بردار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،الکتریسیته ساکن و خازن استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

فیزیک،کل نور استاد نصیرلو |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

شیمی مسائل یازدهم شامل 9 جلسه مخصوص کسانی که شیمی مسائل دهم را دارند (با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب نبض زیست (الگو تا رتبه) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مثلثات (تجربی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ریاضی جامع 1 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل ریاضی تجربی(به ارزش 900هزار تومان شامل 5 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست شناسی، ژنتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

30%

شیمی، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زیست سال دهم مبانی به همراه فصل اول و دوم (به ارزش 195 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زیست سال یازدهم (مبانی و فصل اول و دوم)(قیمت 160 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مفاهیم یازدهم فصل اول (به ارزش 90 هزار تومان با 20% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
نبض زیست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته کامل زیست (به ارزش 1050000)(شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
جزوه پارادوکس |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست سال چهارم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زیست گیاهی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0