1 کالا در لیست مقایسه
ریاضی 30 درصد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
مشاوره-برنامه 4 ماهه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار دین و زندگی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان سال دهم - درس اول و دوم (به ارزش 100 هزار تومان با 20 درصد تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب تیک دهم - زبان انگلیسی شامل 20 درصد تخفیف |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
دین و زندگی، تحلیل تست |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

دین و زندگی پیش دانشگاهی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

دین و زندگی سال سوم دبیرستان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

دین و زندگی سال دوم دبیرستان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

عربی جامع کنکور، استاد میثم فلاح |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

ادبیات (املاء، لغت، واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی) و زبان فارسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار ادبیات جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
لغات زبان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
گرامر |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زبان جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
دینی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار عربی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان و ادبیات فارسی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زبان انگلیسی جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

پکیج کامل دروس عمومی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زبان انگلیسی گرامر سال سوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%

زبان انگلیسی گرامر سال چهارم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زبان انگلیسی،درک مطلب |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

زبان انگلیسی، لغت و کلوز به همراه جزوه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

14%