1 کالا در لیست مقایسه
پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه ریاضی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

15%

نوسان و موج |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مشتق وکاربرد مشتق (ریاضی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
سینماتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
شیمی مسائل کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 4
عربی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
املاء، لغات و واژگان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مقاطع مخروطی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر (لغات و واژگان) و کتاب های زبان جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
قرابت معنایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
آرایه های ادبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
زبان فارسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب تیک آخر (لغات زبان) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 5
کتاب ریاضیات پایه (تجربی) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار عربی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار زبان جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
گرامر |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
لغات زبان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار ادبیات جامع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
ادبیات (املاء، لغت، واژگان و قرابت معنایی و آرایه های ادبی) و زبان فارسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب کار فیزیک جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
بسته فیزیک به ارزش 840 هزار تومان (شامل 5% تخفیف) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
کتاب شیمی جامع کنکور |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
مفاهیم شیمی سال دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0