آزمون فیزیک


2 نفر در این آزمون شرکت کردند.

درباره ی این آزمون

سوالات ساده و متوسط است.

آزمون تستی اسفند ماه

توضیحات شروع

حجت جوادی

رایگان

آزمون ریاضی

شروع آزمون

مجید چنارانی

رایگان

آزمون تستی 5 دی ماه

توضیحات در صفحه شروع آزمون

حجت جوادی

رایگان

آزمون 15 بهمن

شما میتوانید با این آزمون محک خوبی بزنید

حمید ممدوحی

رایگان

مرکز مشاوره تست

رایگان

آزمون فصل 3 و 10

آزمون فصل 3 و 10

مصطفی معلم

20,000 ریال