1 کالا در لیست مقایسه
نمونه سوال ادبیات سال دوازدهم همراه با پاسخنامه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

نمونه سوال ادبیات سال دوازدهم همراه با پاسخنامه

نمونه سوال ادبیات سال دوازدهم همراه با پاسخنامه 

رایگان
150 تست قرابت مفهومی کنکوربصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

150 تست قرابت مفهومی کنکوربصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی

150 تست قرابت مفهومی کنکور بصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی

رایگان
دستور زبان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

دستور زبان

دستور زبان

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: اسماعیل خوشقامت
زبان شناسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

زبان شناسی

زبان شناسی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: اسماعیل خوشقامت
جمع بندی ادبیات |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جمع بندی ادبیات

جمع بندی ادبیات ویژه ی کنکور

رایگان
جزوه بسیار عالی از دروس ادبیات پایه دوم، سوم و چهارم دبیرستان2 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جزوه بسیار عالی از دروس ادبیات پایه دوم، سوم و چهارم دبیرستان2

 جزوه کامل ادبیات پایه کنکور


 این جزوه کامل 426 صفحه ای از  مباحث زیر تشکیل شده است:

 بخش “آرایه”
 
 بخش” دستور زبان فارسی”
 
 بخش “املا”

 بخش ” املا و لغت”

 بخش ” لغت”

 بخش ” معانی”

 بخش ” مفهوم”
 
 بخش” آیین نگارش”

 بخش ” تاریخ ادبیات”

رایگان
دستور زبان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

دستور زبان

دستور زبان

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: اسماعیل خوشقامت
امتحان نهایی فارسی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

امتحان نهایی فارسی

پرسش و پاسخ امتحان نهایی فارسی پیش دانشگاهی 8 خرداد 96

رایگان
جزوه بسیار عالی از دروس ادبیات پایه دوم، سوم و چهارم دبیرستان دوم |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جزوه بسیار عالی از دروس ادبیات پایه دوم، سوم و چهارم دبیرستان دوم


1⃣ جزوه کامل ادبیات پایه کنکور


 این جزوه کامل 426 صفحه ای از  مباحث زیر تشکیل شده است:

 بخش “آرایه”
 
 بخش” دستور زبان فارسی”
 
 بخش “املا”

 بخش ” املا و لغت”

 بخش ” لغت”

 بخش ” معانی”

 بخش ” مفهوم”
 
 بخش” آیین نگارش”

 بخش ” تاریخ ادبیات”

رایگان
امتحان نهایی زبان فارسی 3 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

امتحان نهایی زبان فارسی 3

پرسش و پاسخ امتحان نهایی زبان فارسی سال سوم دبیرستان 25 خرداد 96

رایگان
پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی 96 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

پاسخنامه ادبیات کنکور تجربی 96

دانلود پاسخنامه ی ادبیات کنکور تجربی سال 96

رایگان
دستور زبان |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

دستور زبان

دستور زبان

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: اسماعیل خوشقامت
نگارش |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

نگارش

نگارش

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: رضا ذوالفقاری
امتحان نهایی زبان فارسی سوم خرداد 89 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی ادبیات سوم خرداد90 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی ادبیات 3 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

امتحان نهایی ادبیات 3

پرسش و پاسخ امتحان نهایی ادبیات 3 سوم دبیرستان 9خرداد 96

رایگان
پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی 96 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی 96

دانلود پاسخنامه ادبیات کنکور ریاضی سال 96

رایگان
امتحان نهایی ادبیات سوم خرداد94 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی زبان فارسی سوم خرداد 94 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی زبان فارسی سوم خرداد 88 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی ادبیات سوم خرداد92 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی زبان فارسی سوم خرداد 87 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی ادبیات سوم خرداد91 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0
امتحان نهایی زبان فارسی سوم خرداد 95 |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0