1 کالا در لیست مقایسه
خلاصه درس شیمی سال یازدهم مبحث واکنشهای شیمیایی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

خلاصه درس شیمی سال یازدهم مبحث واکنشهای شیمیایی

خلاصه درس شیمی سال یازدهم مبحث واکنشهای شیمیایی

رایگان
پیشامدهای سازگار و ناسازگار |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

پیشامدهای سازگار و ناسازگار

پیشامدهای سازگار و ناسازگار

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سمیه پاکزاد
مجموع جملات دنباله ها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

مجموع جملات دنباله ها

مجموع جملات دنباله ها

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سیف الله غلام پور
150 تست قرابت مفهومی کنکوربصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

150 تست قرابت مفهومی کنکوربصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی

150 تست قرابت مفهومی کنکور بصورت تفکیکی و موضوعی همراه با پاسخ تشریحی

رایگان
معادلات و توابع رسم نمودار دامنه و برد |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معادلات و توابع رسم نمودار دامنه و برد

معادلات و توابع رسم نمودار دامنه و برد

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: کامیار قاجار
استدلال در هندسه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

استدلال در هندسه

استدلال در هندسه

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: آرین شهبازیان
ساختار و کار نورون‌ها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ساختار و کار نورون‌ها

ساختار و کار نورون‌ها

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سوگل مکنت خواه
احتمال و وراثت |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

احتمال و وراثت

احتمال و وراثت

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: حمید راهواره
قضیه های حد نکات حد توابع گویا |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

قضیه های حد نکات حد توابع گویا

قضیه های حد نکات حد توابع گویا

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سیده رقیه چالوسی
معادلات |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

معادلات

معادلات

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سامان اسپهرم
برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها

برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مریم جعفری
اختلال در دستگاه ایمنی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

اختلال در دستگاه ایمنی

اختلال در دستگاه ایمنی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: صالح مولازاده
مکانیسم های دفاع |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

مکانیسم های دفاع

مکانیسم های دفاع

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سید مسعود قاضی عسگر
آهنگ تغییرات (مفهوم مشتق) |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

آهنگ تغییرات (مفهوم مشتق)

آهنگ تغییرات (مفهوم مشتق)

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: یوسف میر سعید قاضی
چرخه‌ی سلول |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

چرخه‌ی سلول

چرخه‌ی سلول

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سوگل مکنت خواه
حد راست و چپ |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

حد راست و چپ

حد راست و چپ

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سیده رقیه چالوسی
ساختار و کار دستگاه عصبی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ساختار و کار دستگاه عصبی

ساختار و کار دستگاه عصبی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سوگل مکنت خواه
پژوهش‌های مندل |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

پژوهش‌های مندل

پژوهش‌های مندل

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: مازیار اعتمادزاده
در جستجوی ماده ی ژنتیک |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

در جستجوی ماده ی ژنتیک

در جستجوی ماده ی ژنتیک

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سوگل مکنت خواه
انحلال‌پذیری مواد و عوامل مؤثر بر انحلال |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

انحلال‌پذیری مواد و عوامل مؤثر بر انحلال

انحلال‌پذیری مواد و عوامل مؤثر بر انحلال

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: محمد علی نیک پیما
غلظت و روش‌های بیان آن |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

غلظت و روش‌های بیان آن

غلظت و روش‌های بیان آن

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: رضا میرزایی
پدیده ها و پیشامدهای تصادفی  فضای نمونه |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

پدیده ها و پیشامدهای تصادفی فضای نمونه

پدیده ها و پیشامدهای تصادفی فضای نمونه

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: یوسف میر سعید قاضی
تقسیم چندجمله ای ها و بخش پذیری |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

تقسیم چندجمله ای ها و بخش پذیری

تقسیم چندجمله ای ها و بخش پذیری

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سامان اسپهرم
جوانه زنی |
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

جوانه زنی

جوانه زنی

رایگان | کانون فرهنگی آموزش
نویسنده: سوگل مکنت خواه