دیوان عدالت اداری سال گذشته سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی سال آخر متوسطه در کنکور را ابطال کرد براین اساس برای کنکور سال 96 نیز همانند سال 95 سهم سوابق تحصیلی دوره متوسطه تأثیر قطعی نخواهد داشت.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی...


نمایش کامل مطلب