حجیم بودن درس فیزیک از یک سو و تعدد کتاب‌هاى تست موجود در بازار باعث شده است این روزها خیلى‌ها به فکر انتخاب صحیح منابع مطالعاتى باشند.

اگر شما جزء این گروه هستید، نگرانى‌تان کاملاً درست است.

با یک حساب سرانگشتى موضوع...


نمایش کامل مطلب