مسئله کنکور در هر خانواده بازخورد و واکنش‌های مختلفی را در پی دارد. برخی از والدین احساس می‌کنند که فرزندشان بزرگ شده و نیازی به همکاری و مشورت ندارد، بنابراین به عهده خود دانش‌آموزان می‌گذارند و برعکس تعدادی از والدین...


نمایش کامل مطلب