چرا با وجود مطالعه و حل تمرین و تست زیاد در زمان های قبل از آزمون افزایش درصد نداریم؟

چگونه افزایش تراز و درصد با توجه به حداکثر مطالعه داشته باشیم؟

سلام ب شما داوطلب کنکوری. بازم بحث پرچالش و حیاتی تراز…

داوطلب با...


نمایش کامل مطلب