درباره دانشگاه


تاریخچه دانشگاه الزهراء دانشگاهالزهراء (س) دانشگاه ویژه زنان، واقع در دهکده ونک تهران، در سال 1343 تاسیس شد. در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه عالی، با نام «مدرسه عالی دختران» فعالیت خود را آغاز...


نمایش کامل مطلب