دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی


نشان رسمی

شعار

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی آبروی نظام است

نوع

دانشگاه عمومی

رئیس

ابوالحسن نائینی
26 بهمن 1389...


نمایش کامل مطلب