بدون تردید دانشگاه صنعتی امیر کبیر یکی از دانشگاه های معتبر و قدرتمند در مجموعه دانشگاهی کشور است به صورتی که در بعضی از عناوین از آن بعنوان مادر دانشگاه های صنعتی یاد می شود. این دانشگاه در ابتکارات ، ارائه مقالات ،...


نمایش کامل مطلب