با عرض سلام دوستان مقوله ی کنکور را خیلی جدی بگیرید و سعی کنید زمان بندی داشته باشید تا بتوانید در خواندن درس ها موفق شوید و در کنکور رتبه ی خوبی داشته باشید