با سلام

حل سوالی از فیزیک سوم-ترمودینامیک برای دانش آموزان عزیز کنکوری