کنکوری های عزیز در این بخش میخواهیم کاربرد برخی از مواد که در درس شیمی بیان شده را ارائه دهیم.


کاربرد مواد در شیمی (قسمت اول)متیل سالیسیلات (C8H8O3)

طعم دهنده به مواد غذاییلیتیم پراکسید (Li2O2) و لیتیم هیدروکسید (LiOH)

تصفیه...


نمایش کامل مطلب