بهترین روش برای مطالعه در زمان امتحانات، مطالعه‌ی درس‌ها به صورت تشریحی است؛ زیرا همه‌ی ما می‌دانیم که در امتحانات پایان سال سؤالات امتحانی به صورت تشریحی از دانش‌آموزان گرفته می‌شود و تأکید بر تشریحی خواندن...

نمایش کامل مطلب