از مصرف مواد خوراکی بی فایده که ارزش غذایی چندانی ندارند پرهیز کنید.
برنامه غذایی منظمی داشته باشید.
سعی کنید بلافاصله بعد از غذا خوردن مطالعه نکنید.
صبحانه را کامل صرف کنید.
با خوردن غذاهای سنگین قبل از مطالعه خداحافظی...

نمایش کامل مطلب